Език

Линкове
ID: 70072

Година на основаване: 1992

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаТърсене

Резюме:

суровини

raw materials

Rohstoffe

materii prime


Вид сътрудничество:

  • Други

Целеви държави:

  • Австрия
  • България
  • Чехия
  • Хърватия
  • Германия
  • Румъния
  • Сърбия
  • Словакия
  • Унгария

Пълно описание:

Компания се нуждае от суровините за производството на продукти.

Company require raw materials to manufacture products.

Die Firma benötigt Rohstoffe um Produkte herzustellen.

Compania solicita materii prime pentru fabricarea produselor oferite.

Основни предимства:

Компанията осигурява електрическо оборудване , притежава множество колаборации с големи компании в бранша като Philips, Moeller, Klauke, Legrand, Electroplast или АВВ.

The company provides electrical equipment; has many collaborations with major companies in the industry such as Philips, Moeller, Klauke, Legrand, Electroplast or ABB.

Die Firma versorgt mit elektrischer Ausrüstung, hat Beziehungen mit den größten Gesellschaften in diesem Bereich: Philips, Moeller, Klauke, Legrand, Electroplast oder АВВ.

Compania furnizeaza echipamente electrice de calitate, detinand numeroase colaborari cu companii importante din domeniu precum Philips, Moeller, Klauke, Legrand, Electroplast sau Abb.

Изисквани характеристики:

Компанията може да си сътрудничи с фирми, чиято основна дейност е изграждане или захранване, което да им осигури електрическо оборудване.

The company can collaborate with companies whose main activity is building or power supply which provide them with electrical equipment.

Die Firma kann mit Firmen zusammenarbeiten, deren Haupttätigkeit Aufbau oder Versorgung, die elektrische Ausrüstung produziert, ist.

Compania poate colabora cu societati care au ca principal obiect de activitate constructiile sau alimentare cu energie electrica carora sa le furnizeze echipamente electrice.