Език

Линкове
ID: 70073

Име на фирмата:

Година на основаване: 1991

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

съхранение, товарене и разтоварване на стоки

storage, loading and unloading of goods

Lagerung, Wareneinladen und Entladen

servicii de depozitare si manipulare portuara a marfurilor


Вид сътрудничество:

 • На временен склад

Целеви държави:

 • Друг(а)
 • Австрия
 • България
 • Чехия
 • Хърватия
 • Германия
 • Румъния
 • Сърбия
 • Словакия
 • Унгария

Пълно описание:

Фирмата е специализирана в предоставянето на следните услуги:
- съхранение във фризера или хладилната система;
- снабдяването с храна с плавателни съдове на растителни масла, биодизел или течни химикали и др. продукти;
- съхранение на течни продукти в резервоарите;
- свързване на електрическо захранване на хладилни контейнери.

The company specializes in providing the following services:
- Storage in the freezer or refrigeration system;
- Food supply by vessels of vegetable oil, biodiesel or liquid chemicals, etc.. products;
- Storage of liquid products in the tanks;
- Connecting the power supply of refrigerated containers.

Die Firma bietet folgende Dienstleistungen an:
- Aufbewahrung in gefrierschränke und Kühlsystemen;
- Lebensmittelversorgung von Schiffen, Pflanzenöl, Biodiesel, flüssige Chemikalien usw.
- Aufbewahrung von flüssigen Prodikten in Behälter;
- Kühlbehälter mit Netzbetrieb verbinden.

Compania este specializata in oferirea urmatoarelor servicii:
-depozitare frigorifica in regim de congelare sau refrigerare,
-aprovizionarea navelor cu produse alimentare, uleiuri vegetale biodiesel sau produse chimice lichide
-depozitarea produselor lichide in rezervoare proprii
-conectarea la reteaua electrica a containerelor frigorifice.

Основни предимства:

Компанията е единственото пристанище оператор за доставка на растителни масла и е най-голямото пристанище на платформа с хладилно помещение с капацитет от 8000 тона, основния оператор за хранителни стоки.

The company is the only port operator for the supply of vegetable oils and is the largest port on the platform refrigerated warehouse with a capacity of 8000 tons, the main operator for groceries.

Die Firma ist der einzige im Hafen Bediener für Lieferungen von Pflanzenöl und ist der großte Plattformhafen mit Kühlhaus mit Leistung von 8000 Tonnen, der Hauptbediener von Lebensmittel.

Compania este unicul operator portuar pentru uleiuri vegetale alimentare si are cel mai mare depozit frigorific de pe platforma portuara cu o capacitate de 8000t, fiind operatorul principal pentru marfuri alimentare.

Изисквани характеристики:

Потенциални партньори на фирмата са търговци на дребно на храни и други, които превозват стоки през пристанище Констанца.

Potential partners of the company are food retailers and others who carry goods through the port of Constanta.

Potenzielle Partner sind Kleinhändler von Nahrungsmittel, die Waren über Hafen Constanta liefern.

Partenerii posibili ai companiei sunt comerciantii cu produse alimentare si nu numai care transporta marfurile prin portul Constanta.